Search

Enter keywords

ISO 9001:2000 Certificate

 

Careers

9/21/2012
МЕНАЏЕР ЗА КЛУЧНИ КУПУВАЧИ
ПАКОМ КОМПАНИ, дел од М САН Група, е водечки овластен дистрибутер на ИТ опрема и потрошувачка електроника на пазарот во Македонија. Како резултат на зголемен обем на работа го огласуваме следното работно место менаџер за клучни купувачи. More...

Pakom

Out of Many, One
That's our partners and us.