Пребарување

Внесете клучен збор

 

 

Станете партнер

Нашите партнери се нашата сила, како и ние нивна. Во таа целина, која е далеку поголема од збирот на поединечни делови, работиме како еден. Затоа се надеваме дека и Вие ќе станете дел од нашето големо семејство.

Ако сте компанија регистрирана за информатичка дејност или за продажба на информатички производи, Вашата посета на оваа страница може да го одбележи почетокот на едно големо партнерство.

Ве молиме пополнете го овој формулар:

Ве молиме овој формулар да го пополнат и испратат само оние фирми кои претходно не работеле со Паком Компани членка на М Сан Група, а сакаат да почнат да работат со нас. Овој формулар е само за НОВИ ПАРТНЕРИ!
Сите останати фирми кои веќе соработуваат со нас нема потреба да го пополнуваат овој формулар!
Име на фирма:
Адреса 1:
Адреса 2:
Поштенски број:
Град:
Држава:
Телефон:
Факс:
Матичен број:
Даночен број:
Жиро с-ка:
Име на банката
Личност за контакт:
Е-mail:
WEB:
* ве молиме овие полиња обавезно да ги пополните пред испраќањето на формуларот.
Испрати

Станете партнер!