Пребарување

Внесете клучен збор

 

 

Acer

ACERОд своето оснoвање во 1976. година, ACER тежнее кон надминување на бариерата помеѓу луѓето и технологијата.Од 2000 година, во фокусот на маркетинг активности  се наоѓа глобалното  препознавање на производите од брендот ACER вклучувајќи ги десктоп и преносните комјутери, монитори, сервери, уреди за чување на податоци, како и е-business решенија за големми корисници, државни институции како и за крајнни корисници.

Acer, еден од десетте најдобрите светски производители на персонални компјутерски системи, креира маркетиншки благодарни и технолошки поддржани решенија со кои ги остварува своите цели.

Преку фокусирање и агресивен маркетинг на брендот, ACER веќе е на 3-то место како производител на десктоп компјутери, 2-ро место во производство на преносни компјутери, а во исто време остварува и најзабележителен раст од најголемите пет производители на IT опрема на глобално ниво. Профитабилниот и развиен продажен канал на ACER му овозможува континуиран раст, а успешното спојување со Gateway Inc. како и филијалите на ACER низ светот ја зголемуваат неговата присутност како на Американскиот пазар, така и во Европа. Во ACER моментално се вработени преку 5000 луѓе на глобално ниво, а годишниот промет на компанијата во 2006 достигна до 11.32 милијарди US$.

Компанијата ACER како 3. производител на компјутери во светот, присутна е на повеќе од 100 пазари ширум светот на кои се фокусира на унапредување на квалитетот на своите производи и услуги.

Eкои податоци за компанијата ACER:

  • ACER го завзема 2-то место во светот во производство на преносни компјутери
  • ACER го завзема 3-то место во светот во произвосдтво на десктоп компјутери
  • Преку 5300  вработени ширум светот
  • Брендот ACER е присутен во над 100 пазари ширум светот
  • Остварен приход за 2006 од 11,32 милијарди долариПовеќе информации на: www.acer.com

 

Паком

E pluribus unum.
               Од многуте едно.

Станете партнер!