Пребарување

Внесете клучен збор

 

 

MSGW

MSGWAssembled By Professionals

MSGW е бренд на компјутери чиј произведувач и екслузивен дистрибутер е Паком Компани членка на М Сан Група. Сите компјутери кои ја носат ознаката MSGW произведени се во комплетно автоматизиран погон за производство на информатичка опрема на М Сан Група и поминале многубројни тестови за исправност. Покрај тоа секој компјутер има во себе преинсталиран Microsoft® Windows® XP оперативен систем.

MSGW компјутерите ги задоволуваат и сите потреби кои ги поставува Microsoft за комплетна компатибилност на вградените компоненти со оперативниот систем Microsoft® Windows® XP.

Предности на MSGW компјутерот
Освен квалитетот кој го гарантираат бројните спроведени тестирања, MSGW компјутерот има неколку основни предности кои гарантираат подобра и посигурна работа:
  • Designed For Windows® XP logo
  • Signed Device Drivers
  • S3 Resume

„Designed for Windows® XP logo“ гарантира дека конфигурацијата поминала интензивен Microsoft Hardware Compatibility Test (HCT) со просечно траење од 100 саати односно четири работни дена постојано исцрпно и сеопфатно работно оптеретување на сите компоненти. „Designed for Windows® XP logo“ гаранитра дека конфигурациите кои го носат „Designed for Windows® XP logo“ се квалитетни и стабилни во Windows окружување и се супериорни во однос на несертифицираните компјутери.

Исто така „Designed for Windows® XP logo“ на корисникот му гарантира дека за својата сертифицирана конфигурација по пат на автоматски Windows Update сервисот секогаш ќе може да добие вистински driver. Гаранцијата за можноста за надградување се однесува и на идните верзии на оперативниот систем Windows, вклучувајќи го и Windows Vista (Code Named Longhorn).

Освен задоволувањето на HCT, секој MSGW компјутер пред нашуштање на производната лентамора да задоволи уште два услови:

  • Driver signature verification
    - гарантира дека сите driver-и кои се испорачани со MSGW конфигурациите мораат да бидат потпишани од WHQL (Windows Hardware Quality Labs – Лабораторијата на Microsoft за испитување на квалитетот на информатичката опрема). Тоа значи дека сите driver-и на самата инсталација, recovery дисковите и hidden партициите обавезно поминуваат sigverif test, кој е составен дел од Windows Service Pack 2.
  • S3 resume
    Секоја MSGW конфигурација поддржува S3 (suspended to RAM) начин и од suspended статус во целосна функција се враќа за помалку од 5 секунди.

Составен во единствен полуавтоматизиран погон за производство на информатичка опрема по највисоки стандарди, компјутерот MSGW пред испорака мора да помине тестирање со помош на PC Builder™ системот. Овој процес на контрола на квалитет кој вопроцесот на производство го користат и водечки светски производители, гарантира врвен квалитет на MSGW компјутерите.

На сите MSGW компјутери се наоѓа преинсталиран оригинален Microsoft® Windows® XP или оперативен систем па компјутерите веднаш по вклучувањето се спремни за сигурна работа. За да целосно бидат заштитениод вируси и други сигурносни закани, со секој компјутер даваме и едногодишна лиценца на врвниот антивирус пакет CA eTrust Antivirus.

MSGW компјутерите се носители на Designed for Windows® XP logo ознаките што е потврда дека поминале крајно изискувачки Microsoft тест за квалитет и компатибилност на компјутерска опрема. Designed for Windows® XP logo исто така е гаранција дека по пат на автоматски Windows Update сервисот може да ја добие потребната софтверска поддршка како и најновите надоградби на Microsoft® Windows® XP оперативниот систем.


Повеќе информации на: www.msgw.info

 

 

 

Паком

E pluribus unum.
               Од многуте едно.

Станете партнер!