Пребарување

Внесете клучен збор

 

 

MS Industrial

MS industrialMS Industrial е компанија која обединува дизајн, производство и услуги, а е сигурен добавувач и на информатичка опрема.
Куќишта за компјутери, тастатури, глувчиња, мултимедијски звучни системи, слушалки и други информатички периферни уреди доаѓаат на пазарот осмислени согласно потребите на крајните купувачи и тоа со врвен квалитет.

Значаен дел од средствата се вложуваат во истражување и развој, како и на нови производи кои ги пратат трендот и барањата на светскиот пазар. Во истражувањето и иновациите главна улога имаат врвните домашни и странски инженери и дизајнери. Со цел да се преовладува на пазарот, MS Industrial на своите партнери им нуди комплетно индустриско и дизајнерско решение прилагодено на желбите и барањата на купувачот. Ваквата флексибилност со партнерите овозможува соработка од создавање нови идеи и концепти па се до производство на нови производи.

Сите степени на производство подлежат на строга контрола на квалитет. Следејќи ги Европските норми и домашните законски одредби посебен тим во MS Industrial ги надгледуваат и пратат техничките карактеристики, опремата, сигурноста, дизајнот и соодветното пакување, бидејќи тоа е дел од пазарната конкурентност и комплексен склоп активности, а се со цел да се оддржи водечката позиција.
Како човечкиот потенцијал никогаш не бил повреден, MS Industrial постојано вложува во едукација и поддршка на своите вработени кои се заљубени во технологијата. Сервисерите, програмерите, контролорите за квалитет, и останатите со помош на менаџментот, а заедно со стручњаците кои имаат слух за нивните потреби воведуваат нови трендови за нови производи.

Развојот и еколошката свест се взаемно поврзани и ја сочинуваат секојдневанта цел на MS Industrial. Материјалите и процесите на производство поттикнуваат на понатамошна иновација кој е сиклучително препознатлив стил - до успехот. Тежнеењето и ориентираноста кон долгорочно партнерство е единствениот начин за изнаоѓање на најефикасно решение за купувачот

Паком Компани членка на М Сан Група е овластен дистрибутер на хардерскиот асортиман на MS Industrial hardverskog за Република Македонија од 2006 година


Некои податоци за MS Industrial.

  • работи од 1996 година
  • преку 1 800 вработени
  • годишен промет преку 20 милиони долари
  • годишно производство на 600 000 глувчиња, 200 000 звучници, 200 000 куќишта, 600 000 напојувања, 200 000 тастатури, 800 000 слушалици, 100 000 УСБ мемории ...

 


Повеќе информации на: www.ms-start.com

 

Паком

E pluribus unum.
               Од многуте едно.

Станете партнер!